Styrelse

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning.

Stiftelsens styrelse består av:

 

Landshövding Lars Bäckström
Länsstyrelsen
Södra Hamngatan 3
403 40 Göteborg

Annette Prior
Bohusläns Museum
Box 403
451 19  Uddevalla
annette.prior@bohuslansmuseum.se

Claes Burman Barkebo
Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsberg 413
451 91  Uddevalla
claes.burman.barkebo@gustafsberg.se