Beviljade anslag 2017

  • Backamo och Bohusläns regemente – 25 000 kronor
  • Projekt ”vänskap som förenar” – 50 000 kronor
  • Gustafsbergsdagarna 2017 – 90 000 kronor