Beviljade anslag 2020

  • Gustafsbergsdagarna – 50 000 kr
  • Bok om Lahällas kulturhistoria – 45 000 kr
  • Guider på Gustafsberg – 25 000 kr