Beviljade anslag 2019

  • Ortsnamn i Göteborg o Bohuslän  – 75 000 kr
  • Musik i Bohuslän  – 40 000 kr
  • Guider på Gustafsberg  – 80 000 kr