Historia

Herman Zetterberg föddes den 1 juli 1904 på Gustafsberg i Uddevalla.

Han tog en juris kandidat examen vid Uppsala universitet 1928 och inledde därmed sin juristkarriär. Han blev hovrättsråd 1942 och var ledamot av lagberedningen 1944-1947.

Den 31 juli 1945 utnämndes han av statsminister Per Albin Hansson till justitieminister i regeringen. Denna post innehade han till den 30 september 1957. Herman Zetterberg är den justitieminister som innehaft detta ämbete längst tid; 12 år och 52 dagar. Som justitieminister införde Zetterberg flera förändringar inom det straffrättsliga området, bland annat ökad benådning och större fokus på straffverkställigheten. Från 1957 och fram till sin död 1963 var han president i Svea Hovrätt.

Herman Zetterberg blev änkling två gånger. Första äktenskapet ingick han 1931 med Kitty Rippe. Hon avled 1955 i cancer. Han gifte om sig 1959 med Ulrica Lyttkens, som sedan dog i januari 1963.

 

Gustafsbergsstiftelsen

Herman Zetterberg återvände alltid till sitt sommarviste Villa Carolina på Gustafsberg. Han var starkt engagerad i Gustafsbergs göranden och låtanden och bidrog mycket med goda råd till Gustafsbergsstiftelsens direktion.

Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Gustafsbergs barnhusinrättning som skapades av Anders Knape och hans maka Catharina Hegardt. Barnhusinrättningen startade 1776 det som blev Sveriges första internatskola för barn till ”fattige handlare, hantverkare och magistratspersoner från Bohuslän”.
Skolan hade samtidigt ca 30 elever som fick sin utbildning i teoretiska och praktiska ämnen under sammanlagt sex år från ungefär 9 års ålder.

Skolan bedrevs på samma sätt under 148 år fram till 1924. Efter flera försök att återuppta skolan startades istället Gustafsbergs skolhem 1949. Herman Zetterberg bidrog starkt till att skolhemmet kom till stånd.

Testamente

I sitt testamente från den 27 februari 1963 skriver Herman Zetterberg:

 ”Till en särskild stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur skall lämnas 75.000 kr…

För denna stiftelse skall finnas en styrelse, bestående av 1) landshövdingen i Göteborgs och Bohus län eller annan kulturintresserad person som han förordnar (ordförande) samt 2) förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen och 3) landsantikvarien i Göteborgs och Bohus län…”

 

2012 består styrelsen av landshövding Lars Bäckström, förvaltande direktören Gunnar Klasson och landsantikvarien Hans Kindgren.
Varje år 1 juli på donatorns födelsedag lägger stiftelsen en blomma på Zetterbergs grav