Beviljade anslag 2018

  • underhåll och renovering av en gammal fiskebåt – 60 000 kronor
  • belysning i Gustafsbergs parken – 65 000 kronor
  • Gustafsbergsdagarna 2019 – 100 000 kronor