Beviljade anslag 2021

  • Gustafsbergsdagarna – 72 000 kr
  • Korsvikskäken – ett skelettfynd – 70 600 kr
  • Stationshuset i Svenshögen – 50 000 kr
  • Haven, döden och minnet – 30 000 kr