För främjandet av bohuslänsk kultur.

Herman Zetterbergs stiftelser lämnar anslag för främjande av bohuslänsk kultur.

I enlighet med donatorn anvisningar är stiftelsen  inriktad på sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag kulturminnen som hänför sig till Bohuslän.

Detta kan vara byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar.
Åtgärder som avser Gustafsbergs badort bör särskilt uppmärksammas.

Anslag kan sökas av enskilda, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m.fl.

Stiftelsens kapital uppgår till 7 Mkr. Stiftelsen delar för närvarande ut ca 350 000 kr årligen. De senaste fem åren har stiftelsen delat ut mer än 1,4 Mkr.

Bland de projekt som stiftelsen stött under senare tid kan bl.a. nämnas anslag till Bohusläns museum för ”Väderöarna – Platsen berättar” samt till Barn och Ungdomskulturföreningen BUF.