Beviljade anslag 2016

  • Bidrag till Bohusläns dragoners uniform 1704 – 42 000 kronor
  • Digitalisering av kartmaterial och inköp av bildmaterial – 30 000 kronor