Beviljade anslag 2015

  • Gustafsbergsdagarna 2016 – 81 000 kronor
  • Stallebrottet kulturproduktion – 30 000 kronor
  • Bidrag till bok med gamla bilder från Uddevalla och Gustafsberg – 20 000 kronor
  • Researchkostnad inför historisk roman – 10 000 kronor
  • Dansgolv på Bergs festplats – 25 000 kronor
  • Tryckningsbidrag Bohuslänsk stickning – 50 000 kronor
  • Gustafsberg 2025 – 20 000 kronor
  • Guideutbildning och auktorisation av guider i Bohuslän – 16 200 kronor