Beviljade anslag 2014

  • Gustafsbergsdagarna 2015 – 60 000 kronor
  • Bidrag till film om fiskebåten LL158 Sandö – 50 000 kronor
  • Dokumentation om ”Bohus len om befolkningen liv och levene under norsk tid 1530-1660”  – 35 000 kronor
  • Bidrag till projektet ”Den medeltida kyrkoplatsen – kyrkolandskapets etablering och förändring i Ranrike ca 1000-1400” – 10 000 kronor
  • Bidrag till Karolineuniformer – 35 000 kronor