Beviljade anslag 2013

  • Gustafsbergsdagarna 2014 – 100 000 kronor
  • Tryckningsbidrag Tanums kompani 1727-1901 – 20 000 kronor
  • Bidrag till film om fiskebåten LL158 Sandö – 30 000 kronor
  • Bidrag till film ”Lilla Kornö” – 16 000 kronor
  • Rädda Bergs festplats – 50 000 kronor