Beviljade anslag 2012

  • Gustafsbergsdagarna 2013 – 70 000 kronor
  • Bidrag bokutgivning ”Sånt folk finns inte här” en Bohuslänsk rättshistoria – 50 000 kronor
  • Forskningsbidrag ”Den gamla goda onda tiden” – 50 000 kronor
  • Bidrag till restaurering av Varmbadhuset – 60 000 kronor
  • Bidrag till manusförfattare Det historiska spelet – 60 000 kr
  • Tryckningsbidrag – Bullarens kompani 1727-1901 – 20 000 kr
  • Bidrag för marknadsföring av Gustafsbergs badort  – 25 000 kr